Stichtingshistorie

Ook had de St. Sebastiaan nooit kunnen bestaan zonder stichtingsleden, hiervan hebben we wel een groot aantal namen kunnen vinden maar niet veel jaartallen, en gezien de krappe tijd die we nog hadden om de historie uit te zoeken geven we alleen de namen en zo mogelijk de functies weer. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat deze mensen minder belangrijk zijn geweest voor de groep.  

Secretarissen :

1974/75 Dhr. Kuipers

1979 Dhr. Essing

Wil Biezemans

Harrie Thijssen

Jacqueline van Jaarsveld

Harrie van Heeswijk en Robbie Smit

Nu is het Tim Boschman

 

 Penningmeesters :  

1974/75 Dhr Musters.

1979 Mevr. M.A.C. Maas de Brouwer.

Ab Moolhuizen.

Leida Janssens.

Gerrie van Heeswijk.

Jolanda Goedhart.  

Yvonne Hoeben

Nu is het Kees-Jan van bokhoven

 

Stichting voorzitters :

 1974/75 Dhr. v/d Broek

1979 Dhr. Brouwers.

Wil Schuurmans.

Nel Cuypers.

Ab Moolhuizen

Dick Goedhart

Bart van Dorst.  

Nu is het Mark van der Avoird 

   

Groepsvoorzitter

1974 Cris Koppelmans

Dick Goedhart  1994

Andre Doomen  1997

Nu is het Mark van der Avoird 

 

Groepsbegeleider :

1964 Pet de Rooy.

1965 Dhr. Hoozemans.

1967 Frans Hootsmans.

1968 Dhr. Bakker

1978 Piet v/d Akker

1979 Jos van Heeswijk.

1980 Harrie Verstappen.

Wilco Schuurman

Gerard van Heeswijk.

Marjan Versteyne.  

Peter Fransen  2000

John Goedhart 

 Nu is het Harrie van Heeswijk

Voorzitter technische comissie :

 

1979 Ab Moolhuizen

Rijk Goedhart

Jos Toonen.

Dick Goedhart.

Peter Vermeulen.  

Nu is het Walter van Heeswijk