Welpen historie                                                                                                          

  Zoals jullie weten is de Andre de Thaye groep opgericht  14 april 1946.

  In die tijd bestond de welpen staf uit de volgende personen:

  Akela Wijnen, Riet Crooymans, Mej van Brule, Mej van Dyseldonk.  

  Maar in die jaren gebeurde nog meer.

  Ze begonnen te draaien met twee welpen hordes.

  Namelijk die van Akela Crooymans en die van Akela van Dyseldonk.

  Die in 1946 ook mee de groep had opgericht.

  In 1958 / 59 was de fusie met de St Sebastiaan groep.

  Wel werd de naam van Scouting St Sebastiaan over genomen.

  Inmiddels was in de staf ook wel weer een en ander veranderd.

  Welpenhorde 1: Akela Sondervan, Rikkie Jansen, Hathi Thielemans.

  Welpenhorde 2: Akela Jansen en Bagheera van Gent.

  Begin jaren 60 veranderde er aan de welpenstaf weinig.

  Welpenhorde 1: Akela Sondervan, Baloe van de Ven, Hathi aanraad, Chill Reniers, Bagheera Verstegen.

  Welpenhorde 2: Akela Jansen, Toos Rombouts en J van Bokhoven.

  Deze tweede welpen horde werd begin jaren 60 opgedoekt bij gebrek aan te weinig leden.

  Van de ene horde die nog over was zag de welpenstaf er in begin 1966 als volgt uit:

  Akela Wijnen, Hathi van Vught en Raksha van Vught.

  In juni 1967 zag de staf er al weer anders uit.

  Ze gingen dit jaar weer 2 welpenhordes draaien.

  Welpenhorde 1: Akela Voorheyen, Hathi en Raksha van Vught.

  Welpenhorde 2: Akela van Liempt, Bagheera Smulders en Rikkie Wynen.

  In 1968 veranderde de boel weer namelijk:

  Welpenhorde 1: Akela van de Vught, Ine wijnen

  Welpenhorde 2: Akela van Liempt, Hennie van Vught.

  Begin jaren 70 waren de welpen weer terug gevallen op 1 horde.

  Akela  Ine Wijnen, Corrie Crüts

  1973 zag de welpenstaf er weer heel anders uit namelijk:

  Akela Hennie van Kasteren ( Geinstalleerd als akela op  8 -12 -1973 )

  Raksha Lia Willems ( Raksha sinds 26 - 8 - 1972)

  Baloe Mieke Kuiten  ( Geinstalleerd als Baloe op 27-1-1973 )

  Chill Mieke Verstappen ( Chill sinds 25 - 8 - 1973 )

  Rikkie Helma Langeveld (Geinstalleerd als Rikkie op 26 - 8 - 1972 )

  Na een tijdje werd Mieke Verstappen ( 1- 8-1974 de groep verlaten ) door Ineke van Antwerpen vervangen.

  ( Ze werd Hathi vanaf 24 augustus 1974 )

 

 

  Scouting Sint Sebastiaan groep heeft zelfs een kaboutergroep gehad.

  Die starte op in september 1974.

  Leiding daarvan waren Thea Daniels, Hennie Lammers, Miriam  van de Velden, Anneke Sterk.

  Deze kaboutergroep heeft het volgehouden tot 1976 en zijn toen naar de St Rafaelgroep gegaan.

 

 

                              

  Kaboutergroep Kerst 1974  [foto Cor van Ojen]                                 Kabouter 1975

 

 

  In 1974 / 75 is Jos van Heeswijk nog een tijdje Akela geweest ondersteund door :

  Inez van Heeswijk (Kaa sinds 18- 9-1974 en de groep verlaten in 1977 ) en Ineke van Antwerpen.

 

 

                     

    Welpen 1974                                                                       Kerst 1974            foto Cor van Ojen

 

  Op 29 juli 1975 zag de welpen staf er zo uit:

  Akela Jos van Heeswijk, Hathi Ineke van Antwerpen, Bagheera Ton de Brouwer, Rikkie Karin Hartogs.

  Tussen Jos en Helma als Akela is ook F. vlemminx nog heel even Akela geweest.

  In November werd Helma Langeveld als Akela geinstalleerd bij onze groep.

  In 1975 / 76 kwam ook Karin Lingg bij onze welpengroep. 

 

   Chill Lingg

 

  De staf zag er toen als volgt uit:

  Akele Verstappen / Langeveld, Kaa van Heeswijk, Chill Lingg en de andere weten we niet meer.

  Helmine van Wetten kwam de welpenstaf meehelpen als kookstaf in 76 / 77

  En is niet meer weggegaan bij de welpen.

  Later werd ze geinstalleerd als Raksha.

  1980 zag de welpenstaf er zo uit:

Baloe van de Looy

 

  Akela  Verstappen /Langeveld, Chill Karin Lingg, Raksha Helmine van Wetten, Hathi de Laat,

  Baloe van de Looy.

  De Hathi en de Baloe zijn geinstalleerd aan het eind van 1980.

  In 1982 / 83 zag de welpenleiding er als volgt uit.

  Akela Marian Versteyne, Chill Lingg, Raksha van Wetten, Hathi de Laat , Baloe van de Looy.

 

 

   Akela Versteyne, Raksha van wetten      Chill, Akela , Raksha                                    Chill Lingg, Akela Versteyne

 

  Deze bezetting heeft het lang uitgehouden.

 

  De eerste die hier van weg ging was Hathi de Laat in 1984.

  In 1986 kwam Frank Hendriks bij de welpen ( Sahi )

 

  Installatie Frank Hendriks door Akela Versteyne 

 

  Toen zag de welpenstaf er als volgt uit.

  Akela Versteyne, Chill Lingg, Raksha van Wetten, Baloe van de Looy, Sahi Hendriks.

  In dit jaar vertrok Baloe van de Looy.

  Op 20 Feb 1988 kwam Nancy van Laarhoven bij de welpen. ( Bagheera )

  Ook Edwin van Schaik is heel even welpenleider geweest, dit moet geweest zijn tussen 1988 / 90.

  In begin jaren 90 ging Frank Hendriks (Sahi) weg bij de welpen om bij de bevers te gaan draaien.

  Ook Akela Versteyne heeft in deze periode de groep verlaten.

  Voor hun in de plaats kwamen Mark Sporen en Rene Thalens naar de welpen.

 

  Begin jaren 90 zag het stafteam er dus als volgt uit.

  Sahi Sporen, Baloe Thalens, Raksha van Wetten, Chill Lingg, Bagheera van Laarhoven.

  In 1992 / 93 verlieten Raksha van Wetten, Chill Lingg en Baloe Thalens de groep.

  Maar in maart 1993 kwamen Jolanda Reemers (Kaa) en Kees-Jan van Bokhoven (Rikkie) bij de welpen.

  Dus in 1993 zag de staf er als volgt uit:

  Bagheera van Laarhoven, Sahi Sporen, Rikkie van Bokhoven, Kaa Reemers.

  Het was de eerste keer dat verkennersleider Harrie van Heeswijk mee ging als ondersteuning

  voor het welpenkamp.

  In september'93  verliet Nancy van Laarhoven de groep.

 

  In 1994 konden we Natasja Beverwijk (Shere-khan) verwelkomen.

  In januari 1995 verliet Sahi Sporen de groep.

  We zaten toen in een moeilijke periode en daar kwamen we zonder hulp niet uit.

  Deze hulp was snel gevonden John Goedhart werd stand-inn welpenleider voor 6 maanden.

  Dus toen zag de welpenstaf er als volgt uit:

  Kaa Reemers, Rikkie van Bokhoven, Shere-khan Beverwijk, en John Goedhart.

  In september 1995 ging Rikkie van Bokhoven weg bij het welpenstaf team.

  En daar kwam Mark Bastiaans ( Baloe ) voor terug.

  In april 1996 kwam Franka van der Kruis ( Bagheera ) bij het welpenstafteam.

  In 1996 zag het er als volgt uit:

  Kaa Reemers, Shere-khan Beverwijk, Baloe Bastiaans, Bagheera van der Kruis.

  In september 1997 gaat Natasja Beverwijk weg en komt Patrick Buuts ( Hathi ) bij het welpen stafteam.

  In mei 1998 gaat Baloe Bastiaans weg bij de welpen en keert Natasja  Beverwijk weer terug bij de welpen.

  In 1998 ziet het staf team er als volgt uit:

  Kaa Reemers, Hathi Buuts, Shere-khan Beverwijk, Bagheera van der Kruis.

  Eind 1998 verlaten Kaa Reemers  en Bagheera van der Kruis het welpenteam.

  Jolanda Reemers blijft het welpenteam nog wel ondersteunen tijdens weekeinden en de zomerkampen.

 

  Zo zijn er door de jaren heen wel wat verschuivingen gebleven en zag het welpen team er als volgt uit:

  1999  Patrick Buuts ( Hathi ), Natasja Beverwijk ( Shere-khan ) , Corine Verduyn.

  2000  Patrick Buuts ( Hathi ), Natasja Beverwijk ( Shere-khan ) , John Doomen.

 

   Van 2001 tot en met 2003 waren er weinig tot geen veranderingen in het welpenteam.

 

  2001  Patrick Buuts ( Hathi ), Hans Geeris ( Chill ), Ron Bloks ( Lowie ),  Peggy Brans ( Kaa ).

  2002  Patrick Buuts ( Hathi ), Hans Geeris ( Chill ), Ron Bloks ( Lowie ),  Peggy Brans ( Kaa ).

  2003  Patrick Buuts ( Hathi ), Hans Geeris ( Chill ), Ron Bloks ( Lowie ),  Peggy Brans ( Kaa ),

             Linda Klaare ( Shere-khan ).

 

  Eind juni'03 gaat Hathi Buuts het welpenteam verlaten en komt Brigitte Janssen erbij.

  Ook Ron Bloks vertrekt in 2003.

  Dan ziet het team er weer als volgt uit:

  2004  Hans Geeris ( Chill ), Peggy Brans ( Kaa ), Linda Klaare  ( Shere-khan ), Brigitte Janssen ( Bagheera ).

  In 2004 verlaat Kaa Brans het welpen team en blijven er nog 3 stafleden over.Omdat de welpengroep vrij groot

  is worden zij op de horde middagen ondersteunt door Jolanda Reemers of  Yvonne Hoeben of  Patrick Buuts.

 

In 2004 / 2005 bestaat het stafteam uit Hans Geeris (Chill), Brigitte Janssen (Bagheera), Yvonne Hoeben (Tabaqui).

In 2005 / 2006 gaat Yvonne Hoeben weg en komt Puk van der meer-peeters (Mang).

 

Helaas overlijdt Hans Geeris in maart 2006, waardoor het welpenstafteam nog maar uit 2 personen bestaat.

Dit word opgevangen door hulp van yvonne hoeben en anouska beenen.

 

In september 2006 word begonnen met Brigitte Janssen (Bagheera), Puck van der meer-peeters (Mang),  Yvonne Hoeben (Tabaqui),

Ook meld Mike Achterberg zich aan als nieuwe leiding.

En Anouska Beenen wil naast de bevers 's middags ook iets te doen hebben.

In oktober word anouska geinstallerd als Raksha en in november Mike als Baloe.

Puck stopt aan het einde van het scoutingjaar en in september 2007 stopt anouska ook en word het team versterkt door 2 moeders, Mirjan v/d Kerkhof en Sandra van den Bos.

Deze worden in november 2007 geinstalleerd als Shere-Khan en Jacqala.

Mirjan v/d kerkhof vertrekt in 2008, zodat het team er in september 2008 als volgt uitziet:

Brigitte(Bagheera), Yvonne(Tabaqui), Mike(Baloe),Sandra(Jacqala).

 

Begin 2009 verlaat Sandra de groep en ook Yvonne neemt per nieuwe scoutingjaar afscheid.

 

Gelukkig wil Robin Vink wel leiding worden en zo bestaat het team in 2010 weer uit 3 man leiding

Brigitte(Bagheera), Mike(Baloe), Robin(Chill),

Per September komt Martijn van Grevenbroek erbij en als Brigitte aankondigt om per januari 2011 nog maar parttime te draaien komt gelukkig Patrick Buuts(Hathi) weer terug op het oude nest , zodat de leiding begin 2011 bestaat uit Mike, Brigitte, Robin, Martijn en Patrick.

 

In september 2011 ziet het er weer heel anders uit, want zowel Mike als Brigitte zijn gestopt en Rowena Martens en Christiaan van de Wijst (beide ex-jeugdleden)

zijn in hun plaats gekomen.

 

Rowena en Martijn stoppen zodat in 2012 het team bestaat uit Patrick, Robin en Christiaan(Mang). Begin 2013 komt een oud lid terug, Mark van Eeten(Baloe), en hij word ook leiding.

Als in september 2013 Ineke Vermeulen(Akela) de groep komt versterken is er ook weer een vrouwelijke leiding.