Stichting bestuur          

 

 

Het stichtings bestuur ziet er als volgt uit :

 

Groepsvoorzitter:

Mark van de Avoird

Tel: 040-2511010

 

Stichtingsecretaris:

1ste postadres van de groep:

 

 

Tim Boschman

Heike 3

5508 Veldhoven

 

Tel: 06-14411391

Groepssecretaris

Vacature

 

 

Groepspenningmeester:

Kees Van Bokhoven

Tel: 040-2555976

 

Groepsbegeleider:

2de postadres van de groep

Harrie van Heeswijk

Verhulststraat 26

5654GA Eindhoven

Tel: 06-21490009

 

Technische commissie voorzitter:

 

 

Walter van Heeswijk

Tel: 040-2462967